ZITA SODEIKIENĖ

     Naujai išleistos knygos lietuvių visuomenėje yra gana dažnas reiškinys. Gal būt, geriausios ir vertingiausios pasitaiko suaugusiųjų kategorijoje. Labiausiai apleista mūsų visuomenės dalis yra vaikai, tik ne knygų kiekiu, bet kokybe. Retai kada vaikams skirti leidiniai pasiekia aukštą kūrybinį lygį, dažniausiai jie būna tik vidutiniški.

     Koks buvo malonumas paimti į rankas šiais metais išleistą knygą vaikams — "Pupos pasaką"! Tai kūrybiškai vertingas, paprastu grožiu spindintis leidinys, išleistas Augių šeimos pastangomis paminėti dail. Pauliaus Augiaus mirties dešimtmečiui.

     Leidinys didelio formato, kietų viršelių, su daugeliu spalvotų iliustracijų. Tekstas stambus ir neperkrautai naudojamas erdviuose puslapiuose. "Pupos pasaka" yra liaudies pasaka, lengvai skaitoma, vaizdinga. Dail. Pauliaus Augiaus iliustracijos yra taip įaustos į pasakos medžiagą, kad sunku net nutarti, ar piešiniai iliustruoja pasaką, ar pasaka iliustruoja piešinius. Dailininkas turėjo nepaprastai didelį sugebėjimą ir norą paversti liaudies pasakas vaizdiniais kūriniais.

     Iliustracijos nėra nei abstrakčios, nei visiškai realios, gan ornamentuotos, spalvingos ir savo paprastumu bei atvirumu primenančios vaikiškus piešinius. Minimalus liaudies motyvų naudojimas kartu su kaimo paprastumu iliustracijoms duoda labai lietuvišką charakterį, ne paviršutinišką, bet tikrai giliai išgyventą.

     "Pupos pasaka" yra tikra lietuviška knyga, labiau iliustracijomis negu žodžiais perduodanti žavią ir atvirą Lietuvos kaimo dvasią. Nė viena lietuvių šeima neturėtų likti be šios knygos. Tai puiki dovana lietuvių visuomenės svarbiausiajai daliai — vaikams.

Pupos pasaka. Išleido Augių šeima 1970 m. Tiražas 1000 egz. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje. Kaina 4 dol. Galima gauti pas platintojus.