ŽIVILĖ BILAIŠYTĖ

LIKIMAS

išėjo trys sesės
ir išsinešė savo kraitį kartu
išsinešė džiaugsmą prijuostėse
ir sustoję kryžkelėje pasidalino jį
į tris lygias dalis suskaldė
savo beržini džiaugsmą.

išėjo trys sesės nešinos kraičio skryniomis
išėjo ilgu ir vingiuotu vieškeliu
išėjo ir persiskyrė
nuėjo viena i rytus
antra į šiaurę trečia į šiltuosius vakarus
kaip vanduo sriūva nuo kalno viršūnės
taip išėjo, iškeliavo.

išėjo trys sesės laimės ieškoti
išėjo mėlynakės žemės dovanu dainuoti
vyriausia saulės
antroji vėjo
o trečioji šilto lietaus
ir tiesė rankas saulėn
ir gaudė miško vėją
ir gėrė vasarinį lietu.

išėjo trys sesės ir persiskyrė
kaip buvo lemta jų gimimo rytą.
paliko kryžkelėje tik balti beržai.