DANGUOLĖ SADŪNAITĖ

GREITAI ATEIS LAIKAS

1.

Greitai
ateis laikas,

kada neturėsiu

nei lūpų,
nei širdies,
nei rankos —

Kada tamsa
žiedus numaustys...
Naktis —

2.

Greitai
ateis laikas,
kada negirdėsiu
gegutės,

.  .   .  .  .

.  . .  .  .

Rojaus paukštės

negirdėsiu,
negirdėsiu.

 

PAVASARĮ

1.

Upelyje —
aš atradau savo akis;
      paukščių dainavimo
      nuplautas.
Mano pirštai, geltoni žiedai.

      Mano kojos,
      mano juokas, šiandien —
      jauno vaikėzo!

2.

Mums, kurie mylime,
priklauso ši diena —
      Nuoga ryto alkūnė;
       (jos vaikiški veido bruožai),
      Mums, kurie mylime...

3.

O! mes numirsime,
Mes numirsime...
      Bet joks lietus,
      jokia srovė
      šio džiaugsmo nenuplaus,
                        nenuskandins...

Nenuplaus,
nenuskandins...

 

 

*  *  *

1.

Lapas iškala savo formą granite.
Jau ir vėl pavasaris!

Dangus yra toks gražus,
jis užstoja man vaizdą.

2.

------- Medis
stovi darže, praviras.
Niekieno nepamokytas,
        (pats vienas)
jis dainuoja sau
        apie lietų.

* * *

1.

O saule!

tu atėjai, išardei
mano apsiaustą.

Jį sniegas,
jį lietus
        man pasiuvo.

2.

Sakyk!

Kur tu žiemą buvai,
kai upės tekėjo —
naktimis užklotos?

.   .   .   .   .
.   .   .   .   .

3.

Gojuje ir girioje

Dievukus
skaptavai,

dievukus
skaptavai —

O saule!
Gojuje ir girioje.