Iš čekų spaudos

     Brangūs vyrai, pirmoji jūsų šeimyninio gyvenimo taisyklė yra: būkite tokie dėmesingi savo žmonai, kokie buvote jai iki vedybų. Tam būtina:

     Kartkartėmis dovanoti gėles. Tegu tai bus nedidelė puokštelė, bet ji įrodys, kad jūs galvojate apie savo žmoną. Tačiau nesistenkite jų pirkti vien tiktai sąžinės nuraminimui. Tuščios pastangos! Būkite tikri: jei ne šiandien, tai rytoj veidmainiškumas išaiškės, ir jūs dar kartą įsitikinsite, kad melo — trumpos kojos.

     Neužmirškite iškilmingų datų: gimimo dienos, vardinių, sutuoktuvių jubiliejų ir pan. Neišmeskite iš savo kasdieninio žodyno lyg ir nieko nereiškiančių, bet pilnų pagarbos žodžių — "dėkui", "būk gera", "prašau". Jūsų nuoširdus susižavėjimas žmona visada bus vietoje. Pagalvokite, juk ji iš tikro nusipelnė visokių pagyrimų ir netapo blogesnė, negu buvo iki vedybų. Kam nuolatos kartoti, kad ji paseno, pražilo ar sustorėjo. Tarp mūsų kalbant, ir jūs nepajaunėjote...

     Labai nemalonų įspūdį daro vyras, kuris žmonos akivaizdoje nuolat kalba apie kitas moteris. Ir dar blogiau, kai vyras tyčia aštrialiežuviškumo taikiniu ima savo žmoną.

     Neužkraukite žmonai ant pečių visų namų ruošos darbų krūvio. Juk jūs ir stipresnis, ir patvaresnis už ją. Negalima nevertinti darbo, kurį atlieka jūsų žmona, nors jis, gal būt, mažiau svarbus negu jūsų. Įdomu, kaip jūs jaustumėtės, jeigu šalia jūsų tiesioginio darbo dar jums užgriūtų visi rūpesčiai? Įsivaizduokite sau: virtuvė, vaikai, nuolatinis tvarkymasis... Kaip jūs tada suspėtumėte savo tarnyboje?

     Be reikalo baiminatės, kad kartkartėmis jums tenka "išvesti savo žmoną į visuomenę". Pasižiūrėkite, ji ne mažiau (o, gal būt, net ir labiau!) įdomi, negu kitos moterys.

     Dabar, kai pašalintos visos prielaidos nesusipratimams su žmona, reikia priminti kai kurias gero tono taisykles su moterimis aplamai. Nemandagu sėdint kalbėti su greta stovinčia moterimi. Tuo labiau, laikant rankas kišenėse, o cigaretę — burnoje. Mandagus vyras visada paduos moteriai (savaime suprantama, ir savo žmonai) paltą. Lipdamas laiptais, eikite priekyje moters, o leisdamasis — praleiskite ją į priekį. Priešingu atveju moteris atsidurs nemalonioje padėtyje, ypač dėvėdama mini sijonėlį. Kai kurie sako, kad vyras, lipdamas laiptais, turi eiti užpakalyje, nes tada galės prilaikyti moterį, jeigu ji suklups. O iš tikrųjų, jei moteris suklups, lipdama į viršų, ji kris į priekį, o jeigu lipdama žemyn — paprastai atsiloš atgal.

     Reikia atskirai pakalbėti apie dovanas. Savo žmonai yra didžiausias pasirinkimas, pradedant apatinukais ir baigiant virtuvės reikmenimis. Tačiau bet kuriuo atveju dovana jai turi suteikti džiaugsmą. Pageidautina, kad reikalingas daiktas būtų šiek tiek ir prabangos dalykas, kažkas seniai laukta. Jei dovana skiriama kitai moteriai — neleiskite sau per daug. Gero tono požymiai — tai gėlės, knygos, dailės dirbiniai. Ištekėjusiai moteriai priimta dovanoti išimtinai tiktai gėles ir tai tik ypatingais atvejais. Be to, nedovanokite jai nieko be jos vyro žinios. Tarp kitko, svarbu ne tik pati dovana, bet ir jos apiforminimas. Suvyniokite ją į popierių, perriškite kaspinėliu. O jei dar pridėsite ir kokią gėlytę, tai dovana bus tikrai rinktinė. Na, o piniginė dovana, netgi savo žmonai, yra visiškai netinkama. Toks “atsipirkimas" tik rodo visišką nenorą nors kiek pagalvoti apie artimą žmogų.

     Įprotį bučiuoti ranką susitikus nepavadinsi šiuolaikiniu. Jis atgyvenęs savo amžių. Kas kita bučiuoti ranką žmonai arba motinai dėkingumo ar atsidavimo ženklan. Tai bus tikras pagarbos išreiškimas, kurį sunku perduoti žodžiais. Kai kuriose šalyse kitaip žiūrima į tą paprotį. Ir nesistebėkite, jei užsienietis bučiuos ranką jūsų žmonai, tuo labiau, jei jis bus ne vienas, o su savo žmona. Tuo atveju ir jūs pasekite jo pavyzdžiu.