Šis “Laiškų Lietuviams” numeris iliustruotas Vilijos Eivaitės Fotografijos darbais.

Vilija Eivaitė studijuoja meną ir fotografiją Illinois universitete.