Statistikos sako, kad Amerikoje skiriasi kas trečia ar kas ketvirta šeima. Šia skyrybų liga užsikrėtė ir lietuviai. Dažnai skiriasi vos tik susikūrusios šeimos, o kartais net ir tos, kurios bendrai išgyveno kelias dešimtis metų ir sulaukė žilo plauko. Kas čia kaltas, kokios priežastys? Juk pirmiau taip nebūdavo, o žmogus juk visuomet buvo toks pat, kaip ir dabar.

     Apie skyrybas jau esame šiame žurnale rašę prieš keletą metų, bet manome, kad šį klausimą panagrinėti dar būtų naudinga. Tad prašome visų talkos. Būtų labai naudinga, kad savo nuomonę šiuo klausimu parašytų ypač tie, kurie yra išsiskyrę arba kurie yra ant skyrybų slenksčio. Rašykite labai atvirai. Pavardės pasirašyti nereikia. Savo mintimis jūs gal padėsite ne vienai šeimai išsilaikyti arba perspėsite tuos, kurie lengvapėdiškai ruošiasi kurti šeimą, nežadančią pastovumo ir tęstinumo. Už jūsų šiam tikslui paaukotas kelias valandėles daug kas bus labai dėkingi.

Redakcija