Apsilankymai pas senelius visuomet būna šventiškoje nuotaikoje. Seneliai palepina, anūkai pasistengia būti ramesni ir skalsiau valgyti. Tačiau, jei tenka kasdienybėje trims kartoms drauge gyventi, anksčiau ar vėliau įsivelia nesklandumai.

     “Parents” žurnalo straipsnyje, kreipiantis į viduriniąją kartą, duodami šie pasiūlymai darnai išlaikyti: 1. Nepamiršti, kad seneliai turi teisę savarankiškai apsispręsti, kuo jie užsiims, kaip jie praleis laiką. 2. Jei atrodo, kad seneliai nepakankamai prisideda savo pagelba, būtinai aptarti tą reikalą su jais pačiais. Dažniausia, paaiškėja, kad jie nenorėjo per daug maišytis ar kliudyti. 3. Prieš paprašant jų pagloboti vaikus, visuomet pasiteirauti apie jų savijautą ir planus. 4. įtraukti ir juos į šeimos planuojamus užsiėmimus. 5. Ypatingai stengtis neišnaudoti senelių, jei jie finansiniai nuo jūsų priklauso. 6. Virš visa ko — kilus nesklandumui, tuoj pat jį su seneliais aptarti. Smilkstantis nepasitenkinimas ar užsigavimas greičiausiai išsklaidomas atviru žodžiu.

     Viduriniajai kartai tenka kiekvienoje situacijoje atskirai nuspręsti, kuris reikalas šiuo atveju svarbesnis: senelių ar vaikų. Jei močiutei reikia naujo apsiausto, tai sūnus turės ilgiau dviračio palaukti. Jei tektų pasirinkti tarp privataus vaikų darželio dukrytei ir senelio tolimos kelionės pas gimines, greičiausiai laimės mergytė.

     Yra sričių, kur reikia abipusio prisitaikymo. Pavyzdžiui, seneliai visuomet reikalingi aukštesnės kambario temperatūros, stipresnės šviesos ir daugiau ramybės. Laikant temperatūrą žemiau senelių pageidaujamos, bet aukščiau įprastosios, įtaisant keletą stipresnių stalinių lempų ir nesusikviečiant visų kaimynystės vaikų tuo metu, kai yra senelių poilsio laikas, išspręs šiuos skirtumus.

     Daugiausia nesutarimų kyla dėl anūkų auklėjimo. Čia yra svarbu tėvams iš pat pradžių pasitikėti savimi ir, pergalvojus senelių patarimus, juos arba priimti, arba ne. Jei iš pat pradžių tai bus padaryta, nebus pavojaus įslysti vėl į vaikystės laikų santykį su savo tėvais.

     Šeimoje esant paauglių valkų, dažnai įsitempia santykiai. Paaugliai kartais niūrūs, dažnai išsiblaškę, triukšmingi su savo draugais, vėliau grįžta namo; visa tai jaudina ne tik tėvus, bet ir senelius.

     Tačiau suprantantys seneliai paaugliui gali būti reikalinga priebėga, kai kyla dažni nesusipratimai tarp jo ir tėvų. Mažiems vaikams seneliai yra meilės, pyragaičių, pasakų ir apsakymų šaltinis. O ir vidurinioji karta, jei tik bus sau atvira, gali daug ko pasisemti iš senelių patirties.

Paruošė Gintarė Ivaškienė